Të veshurit mirë është një stil jetese!

- Yves Saint Laurent